ჩვენი გუნდი

Image by Element5 Digital

maswavleblebi

Our teachers are well-qualified in both education and experience.

Each instructor possesses at least a Master's degree and
 has served or is currently serving as a pastor or missionary.  

Chalkboard with Different Languages

Tarjimanebi

Our translating team is highly skilled in both written and live translation and has produced a number of quality resources in the Georgian language.  

Image by CoWomen

dasaqmebis SesaZleblobebi

  • Graphic Designer (Web Design / Adobe / Indesign)

  • მზარეული (1-2 days a week)

  • მდივანე 

  • ბულგატერი

  • რედაქტორი (fluent in English and Georgian) 

  • მასწავლებლები: ინგლისურის, რუსულის, ბიბლიური ენების